Navigatie Link overslaanHome » Over BOVAG Verzekeringen » Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Wanneer u overweegt bij Bovemij een verzekering te sluiten en u ons met dat doel informatie verschaft, zullen wij zorgvuldig omgaan met die informatie. Gegevens die inzicht geven in wie u bent en die u voor ons en anderen identificeerbaar maken, noemt men ‘persoonsgegevens’. Gebruik van deze gegevens kan, indien dat niet zorgvuldig gebeurt, leiden tot een inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer. Wij willen de verwerking van die gegevens om die reden verzorgen op een wijze die voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van uw privacy.

Bij het verwerken van persoonsgegevens zullen wij weloverwogen te werk gaan. Wij willen daarbij alle verplichtingen nakomen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens ons oplegt. Financiële instellingen (banken en verzekeraars) hebben met het oog daarop een Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens opgesteld. Deze Gedragscode dient als leidraad bij onze activiteiten. De tekst ervan kunt u hier downloaden via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl).


Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u ons verstrekt bij de aanvraag van een verzekering worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag: de beoordeling van het risico, het doen van een offerte en het sluiten van de door u aangevraagde verzekering.  Verwerking van de persoonsgegevens kan daarnaast andere doelen dienen, waaronder:
  • Het uitvoeren van de uit de gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen;
  • Uitbreiding van de dienstverlening, vergroting van het relatiebestand en  daarmee gerelateerde activiteiten;
  • het onderhoud van contacten met betrekking tot de verstrekking van informatie over haar producten en de verkoop ervan;
  • Het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de branche, daartoe het ondersteunen van activiteiten gericht op de voorkoming en bestrijding van fraude;
  • Het voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen.

Verwerking persoonsgegevens

Vanuit onze zorgplicht informeren wij u hieronder over de verwerking van uw persoonsgegevens. Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting CIS hebben op grond van de wetgeving rond de verwerking van persoonsgegevens de volgende tekst opgesteld.

Algemene mededeling verwerking persoonsgegevens

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en klanten. Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00).

Algemene mededeling verwerking persoonsgegevens centrale databank

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. ).Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.


Uw rechten

De wet voorziet in de mogelijkheid dat u ons een overzicht vraagt van uw verwerkte persoonsgegevens. Mochten gegevens feitelijk onjuist zijn dan kunt u om aanpassing verzoeken. Onder omstandigheden en afhankelijk van het beoogde doel kunt u ook verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Ook aangaande deze rechten vindt u meer informatie in de Gedragscode.


Commerciële boodschappen

Als u geen commerciële boodschappen van ons wilt ontvangen, kunt u dit schriftelijk aangeven door een brief te sturen naar: Bovemij, t.a.v. afdeling Service o.v.v. WBP, Postbus 7000, 6503 GM Nijmegen. Telefonisch kunt u dit doorgeven via het nummer 024 - 366 56 97 en per mail via BOVAGverzekeringen.service@bovemij.nl. Wij zullen u deze boodschappen dan niet meer toesturen.


Klikgedrag en cookies

Wij houden uw bezoeken aan onze website bij om de dienstverlening aan u nog beter te maken. Wij kunnen u met deze bezoekgegevens niet identificeren. Daarnaast maken wij gebruik van cookies om u als gebruiker gemakkelijker te herkennen en navigatie door onze site te vereenvoudigen. Cookies zijn kleine beetjes informatie die op uw computer achterblijven na het bezoek aan een website. Ze zijn niet schadelijk, maar nemen wel geheugenruimte op uw computer in. Als u de cookies niet wilt ontvangen, kunt u deze blokkeren in uw internetbrowser. U kunt dan nog steeds de meeste onderdelen van onze site bezoeken.

Nieuwsbrief

U schrijft zich in voor de BOVAG Autoverzekering nieuwsbrief (digitaal) door uw naam, e-mailadres en polisnummer aan ons door te geven. Deze gegevens kunt u altijd wijzigen en worden door ons opgeslagen. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u de digitale nieuwsbrief toe te sturen en verstrekken ze niet aan derden. Met de knop in de nieuwsbrief kunt u zich ervoor afmelden.


Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot ons privacybeleid en onze werkwijze op dit gebied, neemt u dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op. U kunt uw vraag richten aan onze afdeling Risk.
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen bij de afdeling service.

Laat u terugbellen

Wij bellen u graag terug op het tijdstip dat u uitkomt

Bel mij terug